Wycieczka na Białoruś

W dniach 24 – 27 kwietnia 2017 członkowie Stowarzyszenia wybrali się na wycieczkę do Białorusi. Szukaliśmy śladów polskości. W Bohatyrowiczach odwiedziliśmy symboliczną mogiłę Jana i Cecylii, rozmawialiśmy z potomkami rodu Bohatyrowiczów. W Grodnie odwiedziliśmy pałac, w którym abdykował Stanisław August Poniatowski oraz zamek, który Stefan Batory obrał na swoją rezydencję. Tu również mieszkała i tworzyła Eliza Orzeszkowa („Nad Niemnem”). Nowogródek nieodmiennie kojarzy się z Adamem Mickiewiczem i jego edukacją, złożyliśmy też wizytę w folwarku Mickiewiczów w Zaosiu, gdzie w 1798 roku urodził się nasz wielki poeta. Jezioro Świteź uwiecznił w swoim słynnym wierszu „Świtezianka”. Radziwiłłowie wybudowali swoją rezydencję w Nieświeżu i zamek w Mirze, pałac i zamek jest przepiękny. Również stolica – Mińsk zrobiła na nas pozytywne wrażenie, szczególnie czystością ulic i placów oraz piękną nocną iluminacją budynków. W Twierdzy Brzeskiej natrafiliśmy na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem w asyście wojskowej orkiestry oraz zwiedziliśmy cerkiew św. Mikołaja, w której podpisano Unię Brzeską.