Wykłady UTW Niepołomice w roku 2016/2017

1). 22.09.2016 –  „Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu cz. I.” dr Wanda Matras  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

2). 6.10.2016 –  „Zasady zdrowego żywienia oraz zdrowy styl życia” dr med. Lucjan Surdej

3). 27.10.2016 – „Teleopieka i telemedycyna” mgr inż. Robert Banyś

4). 3.11.2016 –  „Sanatoria – leczenie uzdrowiskowe” dr nauk med. Jerzy Piwkowski (Naczelny lekarz uzdrowiskowy Małopolski)

5). 17.11.2016 –  „Transplantologia – kardiologia – przeszczepy” dr Edyta Bogusz

6). 1.12.2016 –  „Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu cz. II.” dr Wanda Matras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

7). 15 12.2016 –  ” Kultura arabska i stereotypy na jej temat” Szczepan Hałuszczak, Dasisława   Minczer ( Koło Naukowe Orientalistów UJ)

8). 19.01.2017 –  „Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii” podróżnik Włodzimierz Musiał

9). 16.02.2017 –  ” Cała prawda o smogu” dr Tomasz Ściężor  (Politechnika Krakowska)

10). 2.03.2017 –  ” O kościele w Niepołomicach nieco inaczej” autor książki Michał Kozera

11). 16.03.2017 –  ” Konflikt i stres – droga rozwoju” psycholog dr Wanda Papugowa

12). 30.03.2017 –  „Jak wybierano papieży w dawnych czasach, a jak wybiera się ich współcześnie” watykanista dr Andrzej Gerlach

13).20.04.2017 –  „Sztuka współczesna na przykładzie twórczości profesora Janusza Trzebiatowskiego” – prowadzenie spotkania Ferdynand Nawratil (zwiedzanie wystawa malarstwa oraz spotkanie z Profesorem)

14). 4.05.2017 –  „Refleksje z podróży na Alaskę” dr Maciej Zarębski (Kielce – Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego)

15). 11.05.2017 –  „Choroby przewodu pokarmowego – zapobieganie i leczenie” dr Krzysztof Figuła (Szpital im. Żeromskiego w Krakowie)

16). 18.05.2017 –  ” Losy niepołomickich Żydów w czasie II wojny światowej” doktorantka Dagmara Swałtek-Niwińska

17). 8.06.2017 –  „Co się dzieje w Syrii” Monika Zielińska wolontariuszka Polskiej Akcji Humanitarnej

18).22.06.2017 – zakończenie zajęć, wręczenie dyplomów i upominków dla aktywnych, spotkanie  integracyjne w Izbie Regionalnej przy muzyce i poczęstunku.