Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej zaprasza swoich członków na Walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 o godz. 18:00 w Izbie Regionalnej przy ul. Zamkowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
  6. Dyskusja
  7. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej dotyczące wniosku o absolutorium dla Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
  8. Określenie strategii funkcjonowania Stowarzyszenia na kolejny rok
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad.