Współpraca z Ukrainą

W dniach 9-12 grudnia na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej przebywała w naszym mieście grupa młodzieży i ich opiekunów z Ukrainy. Wspólny projekt nosił tytuł „Polsko-Ukraińskie spotkania twórcze” i został zrealizowany dzięki pomocy Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” oraz  Muzeum Niepołomickiego. Partnerem naszego Stowarzyszenia była Lwowska  Fundacja „Lwiwskij Mołodiżnyj Resursnyj Centr” zaś patronat nad imprezą objął Generalny Konsulat Ukrainy w Krakowie. Dużą część grupy stanowili młodzi plastycy, nie obyło się więc bez pleneru malarskiego w Zamku. Dzięki Młodzieżowemu Towarzystwu Sportowemu „IKAR” gości powitał w Niepołomicach Św. Mikołaj i obdarował ich drobnymi upominkami. Również Wydział Promocji UMiG przekazał dzieciom albumy niepołomickie i przewodniki po Niepołomicach w języku ukraińskim. Oprócz zwiedzania Niepołomic goście zobaczyli Park Miniatur w Inwałdzie oraz zabytki Krakowa, w tym Wawel. Głównym punktem programu pobytu był jednak koncert w sali teatralnej MCDiS, gdzie wystąpiła m.in. młoda wokalistka z Zaporoża Viktoria Rukoliańska, dwie wspaniałe bandurzystki z zespołu „Dzwoneczek” oraz Lubomyr Kuszlik – muzyk grający na tradycyjnych instrumentach ukraińskich, który po koncercie poprowadził warsztaty muzyczne. Szefem całego przedsięwzięcia ze strony ukraińskiej był Igor Martynienko, który pokazał na wystawie swoje zdjęcia czarno-białe i kolorowe starego i nowego Lwowa. Całe przedsięwzięcie mimo braku jakiegokolwiek wsparcia finansowego nie udało by się, gdyby nie pomoc i przychylność wielu osób. Dziękujemy Pani Prezes Fundacji „Zamek…” Barbarze Ptak oraz Panu dyrektorowi Leszkowi Stankiewiczowi, Pani dyrektor Muzeum Niepołomickiego Marii Jaglarz, Panu dyrektorowi MCDiS Kajetanowi Konarzewskiemu, Siostrze Zacharii z Klasztoru benedyktynek w Staniątkach, Panu Przemysławowi Kocurowi z Wydziału Promocji UMiG, Panu Bogusławowi Dymkowi z MTS „IKAR” i wielu innym, którzy spontanicznie pomogli w organizacji pobytu młodzieży z Ukrainy. Czeka nas rewizyta we Lwowie i kolejne spotkanie w Niepołomicach za rok.