Wycieczka do Portugalii – komunikat

W dniu 13 lutego 2019 przed wykładem UTW tj. o godz. 16.45 przedstawiciel Biura Turystycznego „Bison Tours” będzie przyjmował wpłatę II raty na wyjazd do Portugalii i wydawał pokwitowania. Proszę przygotować gotówkę lub wpłacić pozostałą kwotę osobiście do Biura lub przelewem bankowym.