Miesięczne archiwum: sierpień 2020

Inauguracja zajęć UTW – 3 września 2020

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa zapraszają na inaugurację zajęć UTW w roku ak. 2020/2021 oraz wykład pt: „Inżynieria mineralna na Marsie”, który wygłosi prof. dr hab. Maciej Pawlikowski (AGH) w dniu 3 września  2020 (czwartek) o godz. 18 .00  w Sali Teatralnej MCDiS, ul. Zamkowa 4.

(Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązują przepisy związane z pandemią, tj. maseczki, co drugie miejsce wolne, bezdotykowy pomiar temperatury, odkażanie rąk)

Uroczystość w Puszczy Niepołomickiej

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystościach związanych z 78 rocznicą zamordowania przez Niemców podczas II Wojny Światowej ok. 700 Żydów z Wieliczki, Niepołomic i okolic. Mordu dokonano w dniu 27 sierpnia 1942 roku w Puszczy Niepołomickiej w miejscu nazwanym „Kozie Górki”. Obecnie znajduje się tam pomnik upamiętniający tę tragedię, nieopodal jest drugi pomnik, poświęcony zamordowanym tysiącu Polaków. Nasza delegacja złożyła kwiaty na obu pomnikach.

Głównym organizatorem uroczystości były Lasy Państwowe, jako gospodarz terenu. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej  pamiętając o okrucieństwach hitlerowców,  co roku w sierpniu składali kwiaty i palili znicze przy tych pomnikach. Posiadamy obszerną dokumentację o tych okupacyjnych wydarzeniach, dlatego prezes Stowarzyszenia wygłaszał krótką pogadankę historyczną, opartą na relacjach świadków. Tym razem odczytał treść obwieszczeń niemieckich, które kilka dni przed tragedią wisiały na ulicach Wieliczki.

Fotorelację z uroczystości wykonali uczniowie z Koła multimedialnego Niepołomickiego Domu Kultury: Marysia, Tymon i Piotrek.

Prowadziliśmy półkolonię !

W dniach 17-21 sierpnia 2020 nasze Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej zorganizowało półkolonię dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Niepołomice. Złożyliśmy stosowny projekt do Gminy i uzyskaliśmy dofinansowanie, za co serdecznie dziękujemy. O naborze na półkolonię poinformowaliśmy sołtysów, 12 pierwszych zgłoszeń przyjął generator internetowy i w poniedziałek przystąpiliśmy do realizacji programu . Dziećmi opiekowali się wychowawcy, w sumie 7 osób z uprawnieniami pedagogicznymi lub instruktorskimi. Przedstawiamy album fotograficzny z różnorodnych zajęć na półkolonii.

Składam serdeczne podziękowania wychowawcom za przeprowadzenie atrakcyjnego programu, księdzu proboszczowi Stanisławowi Mice za nieodpłatne udostępnienie byłej sali kina Bajka na przedpołudniowe zajęcia oraz Pani Agacie Gumularz i Panu Pawłowi Pawłowskiemu za pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację.

Kierownik półkolonii Mieczysław Janusz Jagła