Uroczystość w Puszczy Niepołomickiej

Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w uroczystościach związanych z 78 rocznicą zamordowania przez Niemców podczas II Wojny Światowej ok. 700 Żydów z Wieliczki, Niepołomic i okolic. Mordu dokonano w dniu 27 sierpnia 1942 roku w Puszczy Niepołomickiej w miejscu nazwanym „Kozie Górki”. Obecnie znajduje się tam pomnik upamiętniający tę tragedię, nieopodal jest drugi pomnik, poświęcony zamordowanym tysiącu Polaków. Nasza delegacja złożyła kwiaty na obu pomnikach.

Głównym organizatorem uroczystości były Lasy Państwowe, jako gospodarz terenu. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej  pamiętając o okrucieństwach hitlerowców,  co roku w sierpniu składali kwiaty i palili znicze przy tych pomnikach. Posiadamy obszerną dokumentację o tych okupacyjnych wydarzeniach, dlatego prezes Stowarzyszenia wygłaszał krótką pogadankę historyczną, opartą na relacjach świadków. Tym razem odczytał treść obwieszczeń niemieckich, które kilka dni przed tragedią wisiały na ulicach Wieliczki.

Fotorelację z uroczystości wykonali uczniowie z Koła multimedialnego Niepołomickiego Domu Kultury: Marysia, Tymon i Piotrek.