Niepołomickie Senioralia 2020

Po raz trzeci nasze Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej postanowiło zorganizować w Niepołomicach święto seniorów. Oczywiście pandemia koronawirusa i obostrzenia z tym związane ograniczyły liczbę uczestników oraz program, mamy jednak tę satysfakcję, że pomimo tych trudności i całkowitego braku funduszy impreza w dniu 14 września się udała. Dużą pomoc organizacyjną otrzymaliśmy z Wydziału Promocji i Kultury UMiG oraz Redakcji czasopisma „Głos Seniora”. Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa udostępniło salę widowiskową na część oficjalną, potem przenieśliśmy się w plener. Gościliśmy delegacje z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, w tym ze Stowarzyszenia Bochniaków, Klubu Przyjaciół Wieliczki, UTW z Wieliczki i Kłaja. Gośćmi specjalnymi byli Iwona Mazurkiewicz z Radomska i Gerard Makosz z Zabrza, (właściwie z Niepołomic), uczestnicy ostatniej edycji „Sanatorium Miłości”. Olimpijczyk Ilya Markov poprowadził rozgrzewkę przed tradycyjnym pochodem uczestników wokół plant, a Kazimierz Nowak z Wieliczki uczył tańca bezdotykowego. Przy sposobności odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej Izby Regionalnej, z którą wiążemy duże nadzieję.

Wszystkim uczestnikom i wolontariuszom, którzy przyczynili się do przeprowadzania kolejnych „Senioraliów” serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że pandemia się wkrótce zakończy i na drugi rok impreza odbędzie się bez obowiązujących obecnie ograniczeń. Dokumentację fotograficzną wykonali młodzi uczestnicy zajęć multimedialnych w Niepołomickim Domu Kultury: Dominika Wilk i Piotr Despet, filmował Maksym Kuś.