Zaległości

Do naszego Stowarzyszenia z początkiem tego roku nadeszły ciekawe dokumenty, które zamieszczamy. Nadawcom dziękujemy!