Kolejny wykład UTW za nami

Dr Magdalena Łanuszka ze swadą opowiedziała nam o więzach łączących Ziemie Wielkomorawskie ze średniowiecznym państwem Polskim. Wykład oparty o najnowsze badania pozostałości z tego okresu w małopolskiej Wiślicy miał też wątki niepołomickie. Oto relacja fotograficzna.