Miesięczne archiwum: listopad 2021

Piknik w Stodole na Jazach

Podczas Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia w dniu 28 października br. nasz nowy członek Czesław Trzos zaprosił uczestników zebrania do siebie, to znaczy do skansenu starych budynków gospodarczych z czasów, gdy koń był podstawową siłą roboczą rolnika.

Zaproszenie przyjęliśmy z zadowoleniem, cieszymy się, że oprócz skansenu starych chałup „U Apolonii” na naszym terenie tworzy się kolejne miejsce, gdzie zostanie zachowana najnowsza historia naszego rolniczego regionu i gdzie wialnia nie będzie stać koło chłopskiego łóżka, tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

W ostatni weekend tj. w sobotę 13 listopada zebraliśmy się na parkingu koło MCDiS i furmanką zaprzężoną w dwa piękne konie udaliśmy się bocznymi drogami do zagrody na Jazach. A co tam zastaliśmy pokazujemy poniżej na zdjęciach.

Dziękujemy Panu Czesławowi za wspaniałe przyjęcie, stworzenie miłej i serdecznej atmosfery, ciepły posiłek i herbatkę „z prądem” oraz wspólną zabawę przy akordeonie. Umówiliśmy się, że na wiosnę przyjedziemy ponownie z większą grupą naszych członków. Chyba, że zima pokaże nam swoje prawdziwe oblicze i sypnie śniegiem, wtedy zorganizujemy kulig w Puszczy Niepołomickiej i zakończymy go w Stodole u Pana Czesia!

 

 

Kwestowaliśmy 1 listopada

Podobnie jak w latach ubiegłych ( z wyjątkiem 2020 r.) członkowie naszego Stowarzyszenia oraz młodzieżowi wolontariusze kwestowali na Cmentarzu parafialnym zbierając datki na odnowę starych, zabytkowych pomników. Odnowiliśmy już ponad 15 pomników, drugie tyle mamy zaplanowane. Najwięcej jest ich przy głównej arterii, ale są też ukryte w bocznych alejkach. Odnawiamy tylko te z co najmniej 100 letnią historią i nie posiadające żyjących członków rodziny lub innych opiekunów. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, kolejny stary grób odnowimy na wiosnę 2022 roku. Zebraną kwotę 4.750 zł przekazaliśmy do depozytu.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

W dniu 28 października 2021 w Izbie Regionalnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Główne punkty zebrania to sprawozdanie finansowe (jesteśmy „na plusie”) oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że mimo pandemii covid-19 udało się zrealizować zaplanowane działania zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni na sali członkowie wniosek poparli i udzielili absolutorium.

Wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbyły się w trybie tajnym. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów. W tym samym dniu odbyły się pierwsze zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podczas których wybrano nowe władze.

W wyniku prowadzonych obrad Zarząd Stowarzyszenia  ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia       – Mieczysław Janusz Jagła
 2. Wiceprezes Zarządu                           – Maria Kania
 3. Wiceprezes Zarządu                           – Paweł Pawłowski
 4. Skarbnik                                               – Anna Magryś
 5. Sekretarz                                              – Jan Wojtal
 6. Członek Zarządu                                 – Kinga Gębala
 7. Członek Zarządu                                 – Piotr Kaszowski
 8. Członek Zarządu                                 – Jan Dąbroś
 9. Członek Zarządu                                 – Jan Sikorski
 10. Członek Zarządu                                 – Janina Węgrzyn
 11. Członek Zarządu                                 – Antoni Siwek

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodnicząca Komisji                 – Helena Osikowicz
 2. Członek Komisji                               – Janusz Biernat
 3. Członek Komisji                               – Stanisława Kozub