Kwestowaliśmy 1 listopada

Podobnie jak w latach ubiegłych ( z wyjątkiem 2020 r.) członkowie naszego Stowarzyszenia oraz młodzieżowi wolontariusze kwestowali na Cmentarzu parafialnym zbierając datki na odnowę starych, zabytkowych pomników. Odnowiliśmy już ponad 15 pomników, drugie tyle mamy zaplanowane. Najwięcej jest ich przy głównej arterii, ale są też ukryte w bocznych alejkach. Odnawiamy tylko te z co najmniej 100 letnią historią i nie posiadające żyjących członków rodziny lub innych opiekunów. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, kolejny stary grób odnowimy na wiosnę 2022 roku. Zebraną kwotę 4.750 zł przekazaliśmy do depozytu.