Relacja fotograficzna z Senioriady 2022

„Senioriada 2022″  już za nami. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Romanowi Ptakowi oraz jego Małżonce za udział we wspólnej zabawie oraz Pani radnej Małgorzacie Juszczyk i młodym wolontariuszom za przeprowadzenie rozgrywek sportowych. W wykładzie UTW Jana Karpiela-Bułecki oraz rozgrywkach sportowych wzięło udział ok. 200 seniorów i Gości z Niepołomic, Wieliczki i Kłaja. Pogoda dopisała więc zabawa na świeżym powietrzu również. Zapraszamy za rok!