Portal e-Niepołomice napisał o nas…

https://www.niepolomice.eu/kultura/jak-szukac-swoich-przodkow/

Jak szukać swoich przodków

W dniu 13 grudnia 2022 r. odbył się ostatni w tym roku wykład Uniwersytetu III Wieku
w Niepołomicach. Wykład nosił tytuł „Jak szukać swoich przodków” i był wygłoszony przez specjalistkę genealogii mgr Karolinę Ślęzak, współautorkę książki pt. „Genealogia- odkryj historię swoich przodków” oraz programu „Tropicielki rodzinnych historii” w Canal + Discovery.
Kiedyś genealogia dotyczyła tylko wielkich i możnych tego świata, opisywała dzieje rodów królewskich i magnackich, umacniała i potwierdzała podziały społeczne. Dziś to często pasja, której celem jest poznawanie dziejów własnej rodziny i tradycji. Cyprian Kamil Norwid pisał: „Chcąc mieć przyszłość, należy mieć przeszłość.”.
Podczas wykładu w prosty sposób prowadząca zaznajomiła słuchaczy z problematyką prowadzenia własnych poszukiwań genealogicznych. Pokazała na przykładach od czego zacząć, omówiła istotne dokumenty archiwalne, internetowe bazy danych oraz programy
do tworzenia drzew genealogicznych. Wykład stanowił swoisty drogowskaz do odkrywania rodzinnych historii.
Tę przygodę z genealogią ułatwi zapewne wiek słuchaczy UTW, gdyż seniorzy pamiętają wiele opowieści przekazywanych z dawnych lat, mogą też znać historię kilku pokoleń wstecz. Warto te wspomnienia uporządkować, zapisać, nagrać i zostawić dla potomnych. Warto stworzyć drzewo genealogiczne i przekazać młodemu pokoleniu dzieje swojej rodziny.
Wiemy, że kilka rodzin w Niepołomicach ma już swoje drzewa genealogiczne (np., Trzosowie, Goryccy i inni).
Sądzimy, że po ostatnim wykładzie UTW wielu słuchaczy pokusi się o odkrycie historii swoich przodków.
Warto zaznaczyć, że wykłady UTW są bezpłatne, odbywają się w sali teatralnej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa i są współfinansowane ze środków Urzędu Miasta
i Gminy w Niepołomicach.