Kościelny z serialowej Plebanii, „aktor osobny” – prof. dr hab. Stanisław Górka

Gościem i prelegentem podczas majowego spotkania studentów niepołomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog i wykładowca akademicki prof. dr hab. Stanisław Górka. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w  Warszawie oraz wieloletni nauczyciel akademicki tej uczelni, w 2015 r. otrzymał z rąk prezydenta tytuł profesora sztuk teatralnych.

W Niepołomicach Stanisław Górka wystąpił w słowno-muzycznym montażu, będącym autobiograficzną opowieścią o drodze do aktorstwa oraz o wyjątkowych osobach, które spotykał podczas tej drogi.

„ Jak to się zaczęło? Mimo, że pochodzę z niewielkiego miasteczka na wschodzie Polski, Dęblina, to w życiu miałem takie szczęście, że często spotykałem właściwych ludzi,      w odpowiednim czasie oraz  miejscu”. Aktor z ogromną sympatią i wzruszeniem wspominał swoich nauczycieli począwszy od szkoły podstawowej poprzez liceum – w którym instruktorka teatralna Marta Jakubowska odkryła i pomagała szlifować jego młodzieńczy talent aktorski – po Szkołę Teatralną w Warszawie, gdzie najpierw studiował pod okiem wybitnych osobowości polskiego teatru, a potem jako pedagog i wykładowca  współpracował z najlepszymi m.in.: Zofią Mrozowską, Andrzejem Łapickim, Tadeuszem Łomnickim, Aleksandrą Śląską…

Równolegle z karierą aktorską rozwijał karierę akademicką. Specjalizował się w uczeniu studentów właściwej emisji głosu (impostacji). Po studiach doktoranckich w Stanach Zjednoczonych wrócił do kraju z opracowaną autorską metodą nauczania tego przedmiotu oraz… pomysłem na założenie prywatnego teatru, w którym panuje równowaga słowa i muzyki. W taki sposób na początku lat 90-tych ubiegłego wieku powstało Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę” – specjalizujące się w kameralnych formach wokalno-aktorskich. I tak słuchacze niepołomickiego UTW, obok wspomnień i anegdot z bogatego życia artystycznego aktora, mogli wysłuchać śpiewanych przy akompaniamencie gitary piosenek Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Mariana Hemara, Jacka Kaczmarskiego czy Agnieszki Osieckiej.

Było to niezwykłe spotkanie z bardzo ciepłym, sympatycznym człowiekiem i niezwykłym aktorem. „Górka to aktor osobny…” – jak określił niegdyś artystę poeta Józef Baran po wysłuchaniu interpretacji swoich wierszy w wykonaniu Stanisława Górki.

                                                                  Joanna Lebiest, Biblioteka Publiczna w Niepołomicach