Niepołomice jako miasto portowe – w planach Cesarza Austrii

Ostatni wykład UTW (7.12.2023) odbył się podczas wyjątkowo złych warunków pogodowych. Mróz i duże opady śniegu spowodowały, że wiele dróg było nieprzejezdnych, a wykładowca z centrum  Krakowa jechał do Niepołomic prawie 2 godziny. Jednak ci, którzy przyszli na kolejny wykład  nie żałowali, wiedza i erudycja wykładowcy była olbrzymia, co docenili słuchacze zapraszając na przyszłość do wygłoszenia kolejnego wykładu z historii Krakowa i Niepołomic. Pan Konrad Myślik z Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa obiecał następny, również ciekawy temat oparty na dokumentach historycznych z naszego terenu.