Uroczystość na Kozich Górkach – 17.12.2023

W 80 rocznicę masowych rozstrzeliwań przez hitlerowców 1000 niewinnych ofiar w Puszczy Niepołomickiej oraz 81 rocznicę rozstrzelania Stanisława Klimeckiego, Prezydenta Miasta Krakowa podczas II Wojny Światowej na Kozich Górkach władze Niepołomic zorganizowały uroczystość upamiętniającą tę zbrodnię.

Kozie Górki w Puszczy Niepołomickiej to miejsce szczególne dla historii Krakowa i Niepołomic. Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy zabili około 1000 patriotów Polskich oraz ponad  600 Żydów z Niepołomic i Wieliczki. Na tę okoliczność postawione zostały dwa pomniki, w bliskiej odległości od siebie. Uroczystości poświęcone upamiętnieniu rozstrzeliwań Żydów odbywają się w sierpniu, natomiast w grudniu wokół dużego obelisku upamiętniającego zabitych Polaków, Włochów i innych narodowości. Pierwsze takie uroczystości odbyły się tuż po wyzwoleniu Niepołomic w 1945 roku, zachowały się dwa zdjęcia historyczne zamieszczone na końcu niniejszej  relacji fotograficznej.

Rok 1945