Archiwum kategorii: UTW 2019

Rozpoczynamy wykłady na UTW!

Po Świętach Wielkanocnych rozpoczynamy wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach. Terminy: 21 kwietnia 2022 (czwartek), 27 kwietnia (sroda), 5 maja (czwartek), 12 maja (czwartek). Pozostałe terminy zostaną podane w maju br.

Zapraszamy na pierwszy wykład, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r (czwartek) o godz. 18.00 w sali teatralnej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa.  Wykład „Kardynał Adam Sapieha – książę niezłomny” wygłosi historyk dr Andrzej Gerlach. Po wykładzie omówimy plan wycieczek naukowych UTW w kraju i zagranicą.

Kolejny wykład odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 18.00 w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym ul. Kopernika 2. W programie wykład „Spotkanie z astronomią” oraz seans w Planetarium. Zajęcia w  grupach poprowadzi dr Janusz Nicewicz (seans w Planetarium) oraz dr Waldemar Ogłoza (wykład)

Zapraszamy dotychczasowych słuchaczy UTW w Niepołomicach oraz wszystkich chętnych. 

 

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

W dniu 28 października 2021 w Izbie Regionalnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Główne punkty zebrania to sprawozdanie finansowe (jesteśmy „na plusie”) oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że mimo pandemii covid-19 udało się zrealizować zaplanowane działania zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni na sali członkowie wniosek poparli i udzielili absolutorium.

Wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbyły się w trybie tajnym. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów. W tym samym dniu odbyły się pierwsze zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podczas których wybrano nowe władze.

W wyniku prowadzonych obrad Zarząd Stowarzyszenia  ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia       – Mieczysław Janusz Jagła
 2. Wiceprezes Zarządu                           – Maria Kania
 3. Wiceprezes Zarządu                           – Paweł Pawłowski
 4. Skarbnik                                               – Anna Magryś
 5. Sekretarz                                              – Jan Wojtal
 6. Członek Zarządu                                 – Kinga Gębala
 7. Członek Zarządu                                 – Piotr Kaszowski
 8. Członek Zarządu                                 – Jan Dąbroś
 9. Członek Zarządu                                 – Jan Sikorski
 10. Członek Zarządu                                 – Janina Węgrzyn
 11. Członek Zarządu                                 – Antoni Siwek

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodnicząca Komisji                 – Helena Osikowicz
 2. Członek Komisji                               – Janusz Biernat
 3. Członek Komisji                               – Stanisława Kozub

Warsztaty psychologiczne dla słuchaczy UTW

W dniu 20.10.2021 w Izbie Regionalnej i Niepołomickim Domu Kultury (Seniora) odbyło się pierwsze spotkanie uczestników warsztatów psychologicznych przeznaczonych dla zainteresowanych tą tematyką słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach. W sprawach organizacyjnych uzgodniono terminarz, miejsce oraz godziny zajęć.

Warsztaty prowadzi mgr psychologii Marzena Kowalczyk (Europejski Instytut Edukacji Engram w Krakowie). Zajęcia będą odbywać się w Laboratorium Aktywności Społecznej LAS, ul Bocheńska 26  (budynek Biblioteki Publicznej).

Terminy zajęć: 3.11.2021 (środa); 5.11 (piątek); 10.11 (środa); 12.11 (piątek); 17.11 (środa); 19.11 (piątek); 24.11 (środa); 26.11 (piątek); 1.12. (środa).

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 11.00.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej zaprasza swoich członków na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 (czwartek) o godz. 18.00 w Izbie Regionalnej przy ul Zamkowej w Niepołomicach.

Porządek obrad

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek Komisji  Rewizyjnej.
 8. Ustalenie wytycznych działalności  Stowarzyszenia na lata 2021- 2025
 9. Wybór prezesa SMZN,  członków Zarządu oraz  Komisji  Rewizyjnej
 10. Ogłoszenie wyników wyborów
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ustępującego Zarządu
 13. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
 15. Zamknięcie obrad.