Archiwum kategorii: UTW 2023

15 lat minęło jak jeden dzień!

W środę 18 czerwca ciekawym i praktycznym dla seniorów wykładem lekarza stomatologa Daniela Baniaka zakończyliśmy kolejny rok akademicki naszego Niepołomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był to już 15 rok naszej działalności.  Pierwszy inauguracyjny wykład odbył się w dniu  12 października 2008 roku, wygłosił go redaktor Zbigniew Święch, autor m.in. głośniej książki pt. „Klątwy, mikroby i uczeni” . Kolejny wykład wygłosił dwa tygodnie później w dniu 27.11.2008 prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm z Politechniki Krakowskiej, jeden z najwybitniejszych architektów krajobrazu w Polsce. Od tego czasu wysłuchaliśmy ponad 220 wykładów, liczba słuchaczy wzrosła z 65 do 208. Ogółem przez nasz UTW przewinęło się ponad 500 słuchaczy, zorganizowaliśmy ponad 60 wycieczek naukowych po Polsce i Świecie oraz prowadziliśmy szereg różnorodnych form działalności w Niepołomickim Domu Kultury Seniora. Uznaliśmy, że jest okazja do rozpoczęcia świętowania i podsumowania naszej 15 rocznicy aktywności UTW. Rozpoczęliśmy obchody spotkaniem integracyjnym z władzami miasta na Podegrodziu przy muzyce (i dobrym jedzeniu). W spotkaniu udział wziął  Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak wraz z Małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń i inni zaproszeni Goście. Dziękujemy przedstawicielom naszej lokalnej władzy za docenienie potrzeby kształcenia ustawicznego seniorów i słodki prezent od Pana Burmistrza dla słuchaczy UTW. Atmosferę integracyjnej biesiady stworzył nasz nowy zespół wokalno-muzyczny, który przyjął roboczą nazwę Kapela Niepołomicka „Niepołomni”. Dziękujemy również Restauracji Królewskiej z naszego Zamku za smaczny posiłek i miłą obsługę.

Kolejną imprezą wpisującą się w 15 rocznicę pracy UTW będzie jesienna Senioriada, na którą zaprosimy zaprzyjaźnione i współpracujące z nami  UTW. Planujemy wydanie okolicznościowej publikacji z wykazem wykładów, nazwiskami wykładowców i słuchaczy, którzy przewinęli się przez nasz Uniwersytet. Przedstawiamy kilkanaście zdjęć z wykładu dr Daniela Baniaka oraz spotkania na Podegrodziu.

Wycieczka naukowa do Planetarium Śląskiego

We wtorek 27 czerwca 2023 odwiedziliśmy Planetarium Śląskie – Śląski Park Nauki w Chorzowie. Niestety, autokar mógł zabrać tylko 53 osoby, pozostałe osoby zapisane na tą wycieczkę pojadą w terminie jesiennym. Nasza grupa była zróżnicowana pod względem wiekowym, niektórzy uczestnicy zabrali ze sobą swoje dzieci lub wnuki. Ponadto byli z nami członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z Krakowa, członkowie zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki z Niepołomic a najliczniejszą grupę stanowili słuchacze naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W Chorzowie  przywitał nas Dyrektor Planetarium Stefan Janta, który opowiedział o swojej placówce, jej celach i zadaniach w upowszechnianiu wiedzy o Wszechświecie oraz o remoncie generalnym całej placówki wraz z rozbudową strefy dydaktycznej. Zwiedziliśmy stałą wystawę pt. Astronomia oraz zobaczyliśmy seans w Planetarium. Ponadto Dyr. Stefan Janta oprowadził nas po części Parku Śląskiego z elementami astronomicznymi oraz stanowiskiem meteorologicznym. W czasie wolnym część uczestników  skorzystała z innych atrakcji placówki np. zobaczyli drugą wystawę stałą pt „Geofizyka”,  odważni zaliczyli lot w kosmos w jednej z pięciu kapsuł lub wybrali się windą na wieżę obserwacyjną. Na zakończenie pobytu zjedliśmy smaczny ciepły posiłek serwowany dla wszystkich uczestników wycieczki i wieczorem wróciliśmy do Niepołomic. Trzeba przyznać, że pogoda nam sprzyjała i zapowiadane deszcze nas ominęły.

Dziękujemy Dyrektorowi Stefanowi Jancie za poświęcenie naszej grupie swojego czasu i pokazanie nowoczesnej placówki popularyzującej astronomię na miarę XXI wieku.

Informacja dla uczestników wycieczki do Planetarium Śląskiego

W dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) wyjeżdżamy do Planetarium – Śląski Park Nauki w Chorzowie. Wyjazd o godzinie 9.00 z Dworca Autobusowego w Niepołomicach przy ul. Kolejowej (Park & Ride). Dotyczy to wyłącznie osób, które wpłaciły za seans w Planetarium i inne atrakcje. Ze względu na dużą ilość chętnych – słuchaczy UTW oraz członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej – przewidujemy drugi wyjazd do Planetarium Śląskiego w jesieni. Szczegóły na jesiennych zajęciach UTW.

Uwaga! Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu na zakończenie zajęć UTW na Podegrodziu proszone są o kontakt telefoniczny ze skarbnikiem Stowarzyszenia Panią Anną Magryś, tel. 602 586 509.

Spartakiada Seniorów w Wieliczce

Kilkunastoosobowa delegacja Niepołomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w dniu 9 czerwca 2023 w II Wielickiej Spartakiadzie Seniorów, która odbyła się na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej przy ul. Boguckiej  w Wieliczce. Zaproszenie na imprezę w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka przysłali nam: Zastępca Dyrektora Wielickiego Centrum Kultury Joanna Zygmunt oraz Prezes Stowarzyszenia Wielicki UTW Elżbieta Achinger. W Spartakiadzie uczestniczyli słuchacze UTW z powiatu Wielickiego, członkowie Klubów Seniora i Rad Seniorów, Gminnych Akademii Seniora oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji seniorów.

Uczestnicy startowali w 13 dyscyplinach głównych: Nordic Walking, Boule, Rzuty do tarczy, Slalom rowerowy, Rzuty piłką do kosza z miejsca, Rzuty obręczą na pachołek, Hula -Hop, Badminton parami, podbijanie piłki nożnej (kapkowanie), Sztafeta wahadłowa, Rzuty do kosza na czas, Wyścig z obręczami i Przeciąganie liny. Było coś dla ciała (pyszna grochówka) i dla ducha (koncert męskiego zespołu śpiewaczego z Gruzji). Zaprzyjaźnione UTW zaprosiliśmy na naszą jesienną Senioriadę, a więc do zobaczenia!

Kościelny z serialowej Plebanii, „aktor osobny” – prof. dr hab. Stanisław Górka

Gościem i prelegentem podczas majowego spotkania studentów niepołomickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog i wykładowca akademicki prof. dr hab. Stanisław Górka. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w  Warszawie oraz wieloletni nauczyciel akademicki tej uczelni, w 2015 r. otrzymał z rąk prezydenta tytuł profesora sztuk teatralnych.

W Niepołomicach Stanisław Górka wystąpił w słowno-muzycznym montażu, będącym autobiograficzną opowieścią o drodze do aktorstwa oraz o wyjątkowych osobach, które spotykał podczas tej drogi.

„ Jak to się zaczęło? Mimo, że pochodzę z niewielkiego miasteczka na wschodzie Polski, Dęblina, to w życiu miałem takie szczęście, że często spotykałem właściwych ludzi,      w odpowiednim czasie oraz  miejscu”. Aktor z ogromną sympatią i wzruszeniem wspominał swoich nauczycieli począwszy od szkoły podstawowej poprzez liceum – w którym instruktorka teatralna Marta Jakubowska odkryła i pomagała szlifować jego młodzieńczy talent aktorski – po Szkołę Teatralną w Warszawie, gdzie najpierw studiował pod okiem wybitnych osobowości polskiego teatru, a potem jako pedagog i wykładowca  współpracował z najlepszymi m.in.: Zofią Mrozowską, Andrzejem Łapickim, Tadeuszem Łomnickim, Aleksandrą Śląską…

Równolegle z karierą aktorską rozwijał karierę akademicką. Specjalizował się w uczeniu studentów właściwej emisji głosu (impostacji). Po studiach doktoranckich w Stanach Zjednoczonych wrócił do kraju z opracowaną autorską metodą nauczania tego przedmiotu oraz… pomysłem na założenie prywatnego teatru, w którym panuje równowaga słowa i muzyki. W taki sposób na początku lat 90-tych ubiegłego wieku powstało Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę” – specjalizujące się w kameralnych formach wokalno-aktorskich. I tak słuchacze niepołomickiego UTW, obok wspomnień i anegdot z bogatego życia artystycznego aktora, mogli wysłuchać śpiewanych przy akompaniamencie gitary piosenek Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Mariana Hemara, Jacka Kaczmarskiego czy Agnieszki Osieckiej.

Było to niezwykłe spotkanie z bardzo ciepłym, sympatycznym człowiekiem i niezwykłym aktorem. „Górka to aktor osobny…” – jak określił niegdyś artystę poeta Józef Baran po wysłuchaniu interpretacji swoich wierszy w wykonaniu Stanisława Górki.

                                                                  Joanna Lebiest, Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Dzieje zdrady w Polsce – relacja z wykładu UTW

Mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego, że rozbiory Polski zostały przeprowadzone na nasze życzenie, właściwie na życzenie i dzięki działaniom możnych rodów lub biednych, lecz przekupionych przedstawicieli naszej szlachty.

Nikt na nas nie napadł, nie przegraliśmy wojny z żadnym z państw zaborczych – może jedynie kosynierzy Kościuszki tuż przed trzecim zaborem. Nasi rządzący sami poddali się pod „opiekę” państw zaborczych.

Ten kontrowersyjny problem omówił w swoim wykładzie na kolejnych zajęciach naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tarnowianin, pasjonat historii Wacław Prażuch. Pierwszy rozdział swojej książki „Dzieje zdrady w Polsce” zatytułował cytatem z  dramatu  Adama Mickiewicza pt. „Jakub Jasiński” – „Kiedyśmy spali Polskę nam ukradli”.

Wykład rozpoczął się od obszernych fragmentów listu carycy Katarzyny II (Niemki ze Szczecina) do radcy Panina i dotyczył sposobów przekupywania Polaków. Nie będziemy go tu przytaczać, gdyż jego wartość historyczna nie jest w pełni udokumentowana.  Natomiast istniejące dokumenty opisują ogrom kwot przekazywanych posłom mającym zalegalizować rozbiory.  Rosja, Prusy i Austria  jako mocarstwa uczestniczące w I rozbiorze Polski utworzyły wspólny fundusz korupcyjny w wysokości 81.000 dukatów ( na dzisiaj jest to kwota 64 800 000 zł), z którego opłacano przychylność posłów i senatorów sejmu rozbiorowego. Znane są ich nazwiska i życiorysy. Natomiast Stanisław August Poniatowski był opłacany z innej puli. Według dokumentów znalezionych w ambasadzie rosyjskiej podczas insurekcji kościuszkowskiej za swoje „wierne usługi ” dla carycy Katarzyny otrzymał w latach 1764 -1771 160 000 dukatów,  co jest obecnie równowartością 560 kg złota lub 128 mln dzisiejszych złotych. Natomiast po III rozbiorze otrzymał równowartość 5 ton złota na spłatę swoich długów.

Lista sprzedawczyków państwa jest długa. Są na niej również nazwiska najznamienitszych rodów polskich. Z listą tą można było się zapoznać podczas wykładu, została udostępniona słuchaczom UTW.

Czy historia czegoś nas uczy? Jest to odwieczne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy wszystkich ludzi można kupić?  Rejtan i jeszcze  dwóch posłów się nie sprzedali, ale to są chlubne wyjątki i niestety nie miało to żadnego wpływu na losy historii.

                                                                                             Mieczysław Janusz Jagła – kierownik UTW