Kontakt i deklaracja członkowska

Adres do korespondencji: 32-005 Niepołomice, ul. Młyńska 18/3

e – mail: janusz.ndk@gmail.com

tel: 601 518 536

Deklaracja SMZN