Zarząd

 

P R O T O K Ó Ł nr 1/2021

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej  w dniu 28.10.2021 r. dotyczy ukonstytuowania Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej.

W wyniku prowadzonych obrad Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia       – Mieczysław Janusz Jagła
 2. Wiceprezes Zarządu                           – Maria Kania
 3. Wiceprezes Zarządu                           – Paweł Pawłowski
 4. Skarbnik                                               – Anna Magryś
 5. Sekretarz                                              – Jan Wojtal
 6. Członek Zarządu                                 – Antoni Siwek
 7. Członek Zarządu                                 – Jan Sikorski
 8. Członek Zarządu                                 – Jan Dąbroś
 9. Członek Zarządu                                 – Kinga Gębala
 10. Członek Zarządu                                 – Janina Węgrzyn
 11. Członek Zarządu                                 – Piotr Kaszowski

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodnicząca Komisji                 – Helena Osikowicz
 2. Członek Komisji                               – Janusz Biernat
 3. Członek Komisji                               – Stanisława Kozub