Miesięczne archiwum: październik 2021

Warsztaty psychologiczne dla słuchaczy UTW

W dniu 20.10.2021 w Izbie Regionalnej i Niepołomickim Domu Kultury (Seniora) odbyło się pierwsze spotkanie uczestników warsztatów psychologicznych przeznaczonych dla zainteresowanych tą tematyką słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach. W sprawach organizacyjnych uzgodniono terminarz, miejsce oraz godziny zajęć.

Warsztaty prowadzi mgr psychologii Marzena Kowalczyk (Europejski Instytut Edukacji Engram w Krakowie). Zajęcia będą odbywać się w Laboratorium Aktywności Społecznej LAS, ul Bocheńska 26  (budynek Biblioteki Publicznej).

Terminy zajęć: 3.11.2021 (środa); 5.11 (piątek); 10.11 (środa); 12.11 (piątek); 17.11 (środa); 19.11 (piątek); 24.11 (środa); 26.11 (piątek); 1.12. (środa).

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 11.00.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej zaprasza swoich członków na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 (czwartek) o godz. 18.00 w Izbie Regionalnej przy ul Zamkowej w Niepołomicach.

Porządek obrad

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek Komisji  Rewizyjnej.
 8. Ustalenie wytycznych działalności  Stowarzyszenia na lata 2021- 2025
 9. Wybór prezesa SMZN,  członków Zarządu oraz  Komisji  Rewizyjnej
 10. Ogłoszenie wyników wyborów
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ustępującego Zarządu
 13. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
 15. Zamknięcie obrad.

Relacja fotograficzna z ostatniego wykładu UTW

Pan prof. dr hab. Maciej Pawlikowski podczas swojego wykładu opowiedział nam o ciekawostkach związanych z układem geologicznym Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem znanych dzielnic (np. Kazimierza) czy miejsc (np. Krakowski Rynek Główny czy  Plac Szczepański, który położony jest na starym cmentarzu). Wykład okraszony był świetnymi dykteryjkami oraz anegdotami krakowskimi i mimo naukowego akademickiego charakteru wcale nie był nudny, wręcz przeciwnie, był bardzo atrakcyjny dla słuchaczy naszego UTW.

Kolejny wykład UTW za nami

Dr Magdalena Łanuszka ze swadą opowiedziała nam o więzach łączących Ziemie Wielkomorawskie ze średniowiecznym państwem Polskim. Wykład oparty o najnowsze badania pozostałości z tego okresu w małopolskiej Wiślicy miał też wątki niepołomickie. Oto relacja fotograficzna.

Relacja z wycieczki grupy II (1 października 2021)

Druga grupa miała zdecydowanie lepszą pogodę, dość często świeciło słońce, a deszcz wcale nie padał przez cały dzień. Mogliśmy więc pochodzić wśród krzewów winogron i jabłek oraz pokosztować różnych odmian. Program dla obydwu grup był taki sam, jednak ze względu na warunki pogodowe wejście na wieżę widokową było możliwe podczas drugiego dnia. Podobnie było z pieczeniem kiełbasek przy ognisku, w drugim dniu świeciło wieczorem słońce i ognisko udało się zapalić.