Zarząd

 

P R O T O K Ó Ł nr 1/2017

z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej  w dniu 05.06.2017 r. dotyczy ukonstytuowania Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej.

W wyniku prowadzonych obrad Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia       – Mieczysław Janusz Jagła
 2. Wiceprezes Zarządu                           – Maria Kania
 3. Wiceprezes Zarządu                           – Paweł Pawłowski
 4. Skarbnik                                               – Anna Magryś
 5. Sekretarz                                              – Jan Wojtal
 6. Członek Zarządu                                 – Antoni Siwek
 7. Członek Zarządu                                 – Jan Sikorski
 8. Członek Zarządu                                 – Jan Dąbroś
 9. Członek Zarządu                                 – Stanisław Wojas
 10. Członek Zarządu                                 – Janina Węgrzyn
 11. Członek Zarządu                                 – Zofia Porębska

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji                 – Waldemar Juszczyński
 2. Członek Komisji                               – Helena Osikowicz
 3. Członek Komisji                               – Jan Machnicki