Miesięczne archiwum: kwiecień 2022

Fotograficzne relacja z wykładu UTW w MOA

Ostatni nasz wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach odbył się w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym. Frekwencja na tyle dopisała, że trzeba było podzielić słuchaczy na dwie grupy, gdyż w Planetarium może przebywać  40 osób jednorazowo. Podczas gdy jedna grupa uczestniczyła w wykładzie mgr Grzegorza Sęka (w zastępstwie za W. Ogłozę), druga uczestniczyła w seansie w Planetarium, potem grupy się wymieniały. Zajęcia wg. opinii słuchaczy były bardzo interesujące, zapewne jeszcze nie raz do MOA przyjdziemy, gdyż były propozycje częstszej problematyki astronomicznej podczas naszych wykładów.

Rozpoczęliśmy nowy semestr UTW

Ponad 120 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach wysłuchało wykładu dr Andrzeja Gerlacha o latach młodości i karierze kościelnej księcia Adama Sapiehy. Szczególnie ciekawy był wątek dotyczący okupacji hitlerowskiej oraz pierwszych lat powojennych, podczas których kardynał zachował postawę bohaterską.

Przed wykładem omówiono plan działań UTW. Postanowiono uruchomić ponownie zajęcia w Niepołomickim Domu Kultury, przyjmowano zapisy na zajęcia haftu i szydełkowanie, malarskie, multimedialne oraz rękodzieła artystycznego. 20 osób zgłosiło się na bezpłatne warsztaty „Fitness dla mózgu”, podczas których nauczą się technik relaksacyjnych oraz będą trenować swoją pamięć. Zajęcia w dwóch grupach języka angielskiego oraz próby zespołu śpiewaczego „Niepołomiczanie” odbywały się od początku roku bez przerwy, ale i tu są jeszcze wolne miejsca dla chętnych.

Omawialiśmy również nasze plany wycieczek naukowych i poznawczych. Zaplanowaliśmy wycieczkę do reaktora atomowego „Maria” w Świerku pod Warszawą ( Narodowe Centrum Badań Jądrowych), do Krasiczyna, rodowej posiadłości Sapiehów, do Poznania ( po drodze zwiedzimy zamek w Kurniku, pałac w Rogalinie, muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie oraz miejsce, gdzie spadł meteoryt „Morasko”. W planach mamy również wycieczki zagraniczne, w tym rejs statkiem wycieczkowym po Morzu Śródziemnym. Niestety zaległą wycieczkę sprzed pandemii do Iranu przesuwamy na spokojniejsze czasy. 

UTW – rozpoczynamy 14 rok działalności!

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa zapraszają na pierwszy wykład UTW w semestrze wiosennym pod tytułem: „Kardynał Adam Sapieha – książę niezłomny”, który wygłosi dr Andrzej Gerlach w dniu 21 kwietnia  2022 (czwartek) o godz. 18 .00 w Sali Teatralnej MCDiS, ul. Zamkowa 4.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Po wykładzie zapraszamy na spotkanie organizacyjne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach, omówimy plan pracy UTW oraz propozycje wycieczek.

 

Rozpoczynamy wykłady na UTW!

Po Świętach Wielkanocnych rozpoczynamy wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach. Terminy: 21 kwietnia 2022 (czwartek), 27 kwietnia (sroda), 5 maja (czwartek), 12 maja (czwartek). Pozostałe terminy zostaną podane w maju br.

Zapraszamy na pierwszy wykład, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r (czwartek) o godz. 18.00 w sali teatralnej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa.  Wykład „Kardynał Adam Sapieha – książę niezłomny” wygłosi historyk dr Andrzej Gerlach. Po wykładzie omówimy plan wycieczek naukowych UTW w kraju i zagranicą.

Kolejny wykład odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 18.00 w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym ul. Kopernika 2. W programie wykład „Spotkanie z astronomią” oraz seans w Planetarium. Zajęcia w  grupach poprowadzi dr Janusz Nicewicz (seans w Planetarium) oraz dr Waldemar Ogłoza (wykład)

Zapraszamy dotychczasowych słuchaczy UTW w Niepołomicach oraz wszystkich chętnych.