Miesięczne archiwum: czerwiec 2018

Zakończenie zajęć UTW w roku akademickim 2017/2018

Jak zwykle w czerwcu zakończyliśmy zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Niepołomicach. Ostatni wykład w tym semestrze wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Był to 180 wykład w 10-letniej historii naszego Uniwersytetu. Na zakończenie zajęć Pani Barbara Ptak – Prezes Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” oraz Janusz Jagła – kierownik UTW wręczyli najbardziej aktywnym studentom dyplomy oraz kwiaty. Była to pierwsza część obchodów jubileuszu 10 – lecia UTW, druga odbyła się w piwnicach Zamku. Prezentujemy kilka zdjęć z części oficjalnej, relacja z części drugiej niebawem.

Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej zaprasza swoich członków na Walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 o godz. 18:00 w Izbie Regionalnej przy ul. Zamkowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
  6. Dyskusja
  7. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej dotyczące wniosku o absolutorium dla Zarządu i podjęcie stosownej uchwały.
  8. Określenie strategii funkcjonowania Stowarzyszenia na kolejny rok
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad.

Wołyń – pamiętajmy!

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach zapraszają na kolejny wykład UTW pt. „Krwawa Niedziela na Wołyniu w 1943 roku. Geneza i przebieg”, który wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (historyk Kościoła) w dniu 21 czerwca  2018 (czwartek) o godz. 18 .00 w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Jest to ostatni wykład UTW przed wakacyjną przerwą.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

V OGÓLNOPOLSKIE SENIORALIA W KRAKOWIE

Zapraszamy na V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, które odbędą się w dniu 21  września  2018 r.

Program:

godz. 9:00                    Msza Święta w Kościele Mariackim

godz.10:00                   przemarsz z Kościoła Mariackiego do Kina Kijów

godz.11:300 – 17:00    bezpłatne wykłady i badania

godz.17:00 – 18:00      część rozrywkowa: Pokaz Mody 60+, rozstrzygnięcie

konkursów i rozdanie nagród, prezentacja nowej gry przeznaczonej dla

seniorów

godz.17:00                   Międzypokoleniówka  z DJ Wiką

Zgłoszenia do 10 września 2018 nr. telefonu: 601 518 536

Lot do stacji Salut 7

„Salut 7” to film o prawdziwych wydarzeniach w 1985 roku. Lot do stacji kosmicznej Salut 7 uważany jest za najbardziej skomplikowaną misję      w historii astronautyki. Będzie on wyświetlany na ostatnim przed wakacyjną przerwą  spotkaniu Dyskusyjnego  Klubu Filozoficzno – Społecznego w Niepołomickim Domu Kultury (nad Pocztą) w dniu 11 czerwca 2018 (poniedziałek) o godz. 16:30. Po filmie jak zwykle dyskusję poprowadzi doktorant filozofii Krzysztof Kruk.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Polacy w Brazylii

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach zapraszają na kolejny wykład UTW pt. „A tam Polska właśnie…Niezwykłe historie zwykłych Polaków w Brazylii. Historia Wielkiej Emigracji”, który wygłosi  dr Agnieszka Korytkowska-Mazur z Warszawy (reżyser, scenarzysta, wykładowca Collegium Civitas) w dniu 7 czerwca  2018 (czwartek) o godz. 18 .00 w Sali Konferencyjnej im. L. Wałęsy w Zamku.

Zapraszamy!