Sprawozdania

              Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej za rok 2013

 

W roku 2013 przyjęto 14 nowych członków. Obecnie do Stowarzyszenia należy 176 osób.

Składki zapłaciło za 2013 rok 122 osoby.

W sumie od założenia Stowarzyszenia w roku 1980 wydano 319 legitymacji członkowskich.

Zarząd odbył swe posiedzenia w dniach: 31 stycznia 2013; 4 marca 2013;

19 czerwca 2013; 4 września 2013; 25 października 2013; 27 grudnia 2013.

Zebrania ogólne wszystkich członków Stowarzyszenia odbyły się w dniach:

8 stycznia 2013 (Opłatek w Zamku);

7 lutego 2013 – Walne Zebranie sprawozdawczo-Wyborcze

8 marca 2013 – Dzień Kobiet (koncert w Sali Akustycznej – zorganizowany przez UTW)

26 czerwca 2013 (Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Przygoda” z Rybnika)

24 września  2013 (pożegnanie Lata -powitanie Jesieni)

Priorytety w działalności:

Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

UTW w Niepołomicach prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Fundację ”Zamek Królewski w Niepołomicach.

W 2013 roku uczestniczyło w zajęciach 175 słuchaczy.

Wykłady odbywają się w Sali konferencyjnej im. L.Wałęsy w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Zajęcia komputerowe oraz artystyczne odbywały się w w Domu Parafialnym     w Rynku. Lokal ten został nieodpłatnie przekazany przez proboszcza naszej parafii dla stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Płacimy jedynie za tzw. media

Nauka języka angielskiego odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II.

Całość działań prowadzonych przez Stowarzyszenie w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku obrazuje poniższe zestawienie:

 Prowadzenie Niepołomickiego Domu Kultury (seniorów) w pomieszczeniach Domu Parafialnego udostępnionych przez Ks. proboszcza Stanisława Mikę. . Od 26 czerwca 2013 uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego działa w tych pomieszczeniach niepołomicki Dom kultury (seniorów). Odbywają się tam spotkania Dyskusyjnego Klubu Filozoficzno-Społecznego, zajęcia rękodzieła artystycznego, haftu i szydełkowania, kursy komputerowe i multimedialne dla dorosłych i młodzieży, warsztaty malarstwa, zebrania Zarządu Stowarzyszenia, zebrania Zarządu Osiedla „Śródmieście”, sobotnie porady prawne oraz imprezy w Kinie „Bajka”. Uczestniczyliśmy w kursie jazdy konnej.

  Program „WISŁA” – działania zmierzające do rewitalizacji Wisły, budowy stopnia wodnego   w Niepołomicach oraz małej elektrowni wodnej.  Przywrócenie żeglugi na Wiśle do Krakowa, Tyńca oraz Sandomierza oraz budowa parowego  bocznokołowca. Działaniami tymi kieruje v-prezes Zbigniew Siedlarz

Ponadto:

 1. Realizacja projektu „Niepołomicki Bank Czasu” – ogółem 50 osób
 2. Realizacja projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski „Małopolska Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej”
 3. Inne działania:
 4. Wzięliśmy udział w „Święcie Organizacji Pozarządowych” we wrześniu 2013 (przygotowaliśmy wystawę malarstwa, rękodzieła artystycznego oraz fotograficzną)
 5. Zorganizowaliśmy bezpłatne badania lekarskie – ocena stanu odżywiania oraz badania biochemiczne krwi (cholesterol, glukoza i in.). Badania przeprowadzili pracownicy naukowi z Katedry Fizjologii UJ CM)
 6. Zorganizowaliśmy wczasy nad Balatonem w sierpniu 2013 wspólne z UTW  z Miechowa, Wieliczki i Kłaja.
 7. Gościliśmy delegację Norwegów z Norweskiego Zarządu Zasobów Wodnych i Energii w czerwcu 2013.
 8. Wzięliśmy udział w Małopolskiej Spartakiadzie Seniorów w Kłaju w czerwcu 2013 zajmując 1 miejsce w kilku konkurencjach.
 9. Zorganizowaliśmy tradycyjne „Andrzejki” w Kinie „Bajka” z udziałem zaproszonych gości z Wieliczki i Nowego Brzeska.
 10. Kwestowaliśmy na paczki żywnościowe Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.
 11. Kwestowaliśmy w dniu 1 listopada na odbudowę starych pomników na Cmentarzu niepołomickim.
 12. Jesteśmy aktywnym członkiem Małopolskiej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury. Nasz delegat wziął aktywny udział w konferencji poświęconej działalności organizacji pozarządowych, która odbyła się w lutym 2013 w  Senacie Rzeczpospolitej Polski.

Powyższe działania były promowane na własnej stronie internetowej www. ziemia. niepolomice.pl  oraz na łamach lokalnej  prasy i Radia Kraków.

             Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia       Miłośników Ziemi Niepołomickiej za rok 2014

W roku 2014 przyjęto 17 nowych członków. Obecnie do Stowarzyszenia należy 176 osób.

Składki zapłaciło za 2014 rok 109 osób ( w roku 2013 były to 123 osoby).

W sumie od założenia Stowarzyszenia w roku 1980 wydano 335  legitymacji członkowskich.

Zarząd odbył swe posiedzenia w dniach: 7 stycznia 2014; 25 marca 2014;

18 czerwca 2014; 30 września 2014; 15 października 2014; 15 grudnia 2014.

Zebrania ogólne wszystkich członków Stowarzyszenia odbyły się w dniach:

14 stycznia 2014 (Opłatek w Zamku);

29 marca 2014 – „Powitanie wiosny – topienie Marzany”

25 czerwca 2014 (Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2013 rok

4 października  2014 („Pożegnanie Lata -powitanie Jesieni”)

Priorytety w działalności:

 1. Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

UTW w Niepołomicach prowadzony jest przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz Fundację ”Zamek Królewski w Niepołomicach.

W 2014 roku uczestniczyło w zajęciach 178 słuchaczy.

Wykłady odbywają się w Sali konferencyjnej im. L.Wałęsy w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Wykaz wykładów UTW w 2014 roku:

 1. 08.01.2014 – wykład 1 – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – aspirant Piotr Michniak (Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce)wykład 2 – „Pomoc prawna poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych” – dyr. Tadeusz Gawron i mec. Jacek Gęga (Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym  w Wypadkach Drogowych)
 2. 22.01.2014 – wykład – „Co to jest muzyka klasyczna” – dr Bogusława Hubisz-Sielska (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 3. 06.03.2014 – wykład – „System parlamentarny w Polsce” – posłanka Elżbieta Achinger
 4. 20.03.2014 – wykład – „Święty Karol Boromeusz w sztuce” – prof. dr hab Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki UJ)
 5. 03.04.2014 – wykład – „Życie i zdrowie nie mają ceny – błędy lekarskie już tak!”mec.  Karolina Furtak (Europejskie Centrum Prawne)
 6. 23.04.2014 – wykład – „Niebezpieczne stawonogi Puszczy Niepołomickiej” – dr inż. Jerzy Kowal (Uniwersytet Rolniczy)
 7. 07.05.2014 wykład – Jubilerstwo starożytnego Egiptu” – prof. dr hab. Maciej Pawlikowski (AGH)
 8. 21.05.2014 – wykład – „Kraków – zaczarowane królewskie miasto” – dr Magdalena Łanoszka (Instytut Historii Sztuki UJ)
 9. 05.06.2014 wykład – „Żywność modyfikowana genetycznie” – mgr dietetyki Agnieszka Kupczyk
 10. 25.06.2014 . – wykład – „ Religie świata – Hinduizm – historia, tradycja, sposób życia” – siostra Halina Mol (Krakowskie Kolegium Dominikańskie). Podsumowanie roku akademickiego 2013/2014 oraz wręczenie dyplomów.  Spotkanie integracyjne w Izbie Regionalnej.
 11. 08.10.2014 – wykład ” Jak dłużej żyć?” – prof. dr hab. Piotr Podolec (wojewódzki konsultant kardiologii)
 12. 23.10.2014 – wykład – „Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali. Jak słuchać, żeby do nas mówili” – Barbara Rażny – Pałetko       (Alternatywa – Mediatorzy Małopolscy)
 13. 06.11.2014 – wykład – ” Diamenty w meteorytach” – dr inż. Anna Karczemska (Politechnika Łódzka)
 14. 201.11.2014 – wykład 1 – „Kierujmy się rozsądkiem”       – st. aspirant Andrzej Zawada         (z-ca komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach). Wykład 2 – Poszukiwania życia we Wszechświecie” – dr Waldemar Ogłoza (Uniwersytet Pedagogiczny – Instytut Fizyki, Katedra Astronomii)
 15. 04.12.2014 – wykład „Mediacje w konflikcie” – dr Krzysztof Szarek (Mediatorzy Małopolscy)
 16. 18.12.2014. – wykład – „Kalendarz chrześcijański i Święta” – dr Henryk Brancewicz  (Polskie      Towarzystwo Miłośników Astronomii).

Na wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach uczęszczało 175 słuchaczy.

 1. Prowadzenie zajęć w Niepołomickim Domu Kultury

Zajęcia komputerowe oraz artystyczne odbywały się w Niepołomickim Domu Kultury   w Rynku. Lokal ten stanowi naszą główną bazę do prowadzenia działalności w poszczególnych sekcjach. Jest to nasza inicjatywa, opiera się głównie na pracy społecznej naszych członków.

W roku 2014 prowadzone były następujące sekcje:

1- Rękodzieło artystyczne – dwie grupy po 7 osób, prowadzącą zajęcia jest Pani Anna Magryś.

2- Szydełkowanie i haft – jedna grupa licząca 6 osób, zajęcia prowadzi Pani Helena Fiema.

3-Malarstwo – jedna grupa licząca 8 osób, zajęcia prowadzi artysta – malarz Tadeusz Czuraj.

4- Kurs komputerowy – 2 grupy po 6 osób (początkująca i zaawansowana), zajęcia prowadził Krzysztof Kołodziej.

5- zajęcia multimedialne – grupa młodzieży liczyła 8 osób, grupa dorosłych 6 osób., prowadzący Mieczysław Janusz Jagła.

6- Dyskusyjny Klub Filozoficzno-Społeczny – jedna grupa 8 osobowa, prowadzący zajęcia doktorant filozofii Krzysztof Kruk.

7- Klub literacko -Artystyczny – jedna grupa 6 osobowa, prowadząca zajęcia niepołomicka poetka Weronika Śliwiak.

8- Niepołomicki Bank Czasu – to grupa licząca ponad 50 osób, kieruje nimi koordynator projektu mgr Paweł Pawłowski.

9- „Kino Bajka” w pomieszczeniach byłej sali kinowej odbywały się imprezy dla większej grupy osób. Zorganizowano  „Andrzejki” oraz zabawę sylwestrową.

Odbyły się również 3 wieczory artystyczne dla mieszkańców Niepołomic wyreżyserowane przez Weronikę Śliwiak oraz animatora kultury Janusza Rojka.

Odbyło się również spotkanie członków naszego Stowarzyszenia z biskupem Janem Zającem, który wizytując naszą Parafię odwiedził na Dom Kultury (18.03.2014).

10-  Małopolska Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej – w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski (kwota 5 tys. zł) w salach NDK czynna była stała wystawa prac artystycznych uczestników zajęć. Zorganizowano również plenerową wystawę fotografii „Kościoły Powiatu Wielickiego” na podwórku przed NDK w czasie trwania „Dni Niepołomic”

11- Nauka języka angielskiego odbywała się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. Grupa liczyła 6 osób, opiekunem grupy była Pani Lidia Mikułowska, zajęcia prowadził szkocki native speakers.

12- Prowadzone były zajęcia rekreacyjne Nordic Walking pod kierunkiem doświadczonej instruktorki mgr Sabiny Gurgul.

13- Uczestniczyliśmy również w kursie jazdy konnej w Hali do hipoterapii (5 osób).

14- Inne działania – w naszym Domu Kultury odbywały się m.in. zebrania Zarządu Stowarzyszenia, zebrania Zarządu Osiedla „Śródmieście”, sobotnie porady prawne oraz ine spotkania w miarę potrzeb (np. badania lekarskie członków Stowarzyszenia prowadzone prze dr Beatę Piórecką, warsztaty  „Mediacje w konflikcie” prowadzone przez mgr Krzysztofa Szarka i Panią Barbarę Rażny – Pałetko  ). 

III.  Program „WISŁA” – działania zmierzające do rewitalizacji Wisły, budowy stopnia wodnego   w Niepołomicach oraz małej elektrowni wodnej.  Przywrócenie żeglugi na Wiśle do Krakowa, Tyńca oraz Sandomierza oraz budowa parowego  bocznokołowca. Działaniami tymi kieruje v-prezes Zbigniew Siedlarz

IV. Wycieczki:

   1. Wycieczka do Wiednia i Doliny Wachau – 07-09.04.2014
   2. Wycieczka do Krakowa – wystawa twórczości M. Gierymskiego oraz Galeria Rzemiosła Artystycznego – 16.06.2014
   3. Wycieczka do Grecji – Meteory, Ateny – 24-08-04.09.2014
   4. Wycieczka do Miechowa – 29.09.201
   5. Wycieczka do Zawoi – Izba Regionalna, Park Czarnego Daniela – 30.10.2014
   6. Wycieczka do Krakowa – „Senioralia” oraz do Wieliczki zwiedzanie zabytkowego kościoła Św. Sebastiana – 11.12.2014
   7.     V.Realizacja projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski „Małopolska Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej” 
   8.   VI. Inne działania:
    1. Wzięliśmy udział w „Święcie Organizacji Pozarządowych” we wrześniu 2014 (przygotowaliśmy wystawę malarstwa i rękodzieła artystycznego ).
    2. Delegacja SMZN składała kwiaty pod pomnikiem przy plantach z okazji świąt państwowych.
    3. Kontynuowaliśmy bezpłatne badania lekarskie – ocena stanu odżywiania oraz badania biochemiczne krwi (cholesterol, glukoza i in.). Badania przeprowadzili pracownicy naukowi z Katedry Fizjologii UJ CM)
    4. Zorganizowaliśmy wczasy w Grecji w sierpniu 2013 wspólnie z UTW   z Wieliczki i Kłaja  (dla 50 osób).
    5. W Grecji zorganizowaliśmy 4 wycieczki krajoznawcze, w tym do Aten.
     1. Zorganizowaliśmy tradycyjne „Andrzejki” w Kinie „Bajka” z udziałem zaproszonych gości z Wieliczki i Nowego Brzeska.
     2. Kwestowaliśmy na paczki żywnościowe Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.
     3. Kwestowaliśmy w dniu 1 listopada na odbudowę starych pomników na Cmentarzu niepołomickim. Odrestaurowaliśmy kolejny zabytkowy pomnik na Cmentarzu w Niepołomicach.
     4. Jesteśmy aktywnym członkiem Małopolskiej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury.
     5. Wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Marszu Seniorów w Wieliczce.
     6. Wzięliśmy udział w Senoraliach w Krakowie, gdzie spotkaliśmy się z ministrem pracy i polityki socjalnej Władysławem Kosiniak-Kamyszem. (15.06.2014).
     7. Wzięliśmy udział w I Małopolskim Kongresie UTW w Krakowie (14.06.2014)

     Powyższe działania były promowane na własnej stronie internetowej www. ziemia. niepolomice.pl  oraz na łamach lokalnej  prasy