Zakończenie zajęć UTW w roku akademickim 2017/2018

Jak zwykle w czerwcu zakończyliśmy zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Niepołomicach. Ostatni wykład w tym semestrze wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Był to 180 wykład w 10-letniej historii naszego Uniwersytetu. Na zakończenie zajęć Pani Barbara Ptak – Prezes Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” oraz Janusz Jagła – kierownik UTW wręczyli najbardziej aktywnym studentom dyplomy oraz kwiaty. Była to pierwsza część obchodów jubileuszu 10 – lecia UTW, druga odbyła się w piwnicach Zamku. Prezentujemy kilka zdjęć z części oficjalnej, relacja z części drugiej niebawem.