Fotograficzne relacja z wykładu UTW w MOA

Ostatni nasz wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach odbył się w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym. Frekwencja na tyle dopisała, że trzeba było podzielić słuchaczy na dwie grupy, gdyż w Planetarium może przebywać  40 osób jednorazowo. Podczas gdy jedna grupa uczestniczyła w wykładzie mgr Grzegorza Sęka (w zastępstwie za W. Ogłozę), druga uczestniczyła w seansie w Planetarium, potem grupy się wymieniały. Zajęcia wg. opinii słuchaczy były bardzo interesujące, zapewne jeszcze nie raz do MOA przyjdziemy, gdyż były propozycje częstszej problematyki astronomicznej podczas naszych wykładów.