Rozpoczynamy wykłady na UTW!

Po Świętach Wielkanocnych rozpoczynamy wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Niepołomicach. Terminy: 21 kwietnia 2022 (czwartek), 27 kwietnia (sroda), 5 maja (czwartek), 12 maja (czwartek). Pozostałe terminy zostaną podane w maju br.

Zapraszamy na pierwszy wykład, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r (czwartek) o godz. 18.00 w sali teatralnej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa.  Wykład „Kardynał Adam Sapieha – książę niezłomny” wygłosi historyk dr Andrzej Gerlach. Po wykładzie omówimy plan wycieczek naukowych UTW w kraju i zagranicą.

Kolejny wykład odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 18.00 w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym ul. Kopernika 2. W programie wykład „Spotkanie z astronomią” oraz seans w Planetarium. Zajęcia w  grupach poprowadzi dr Janusz Nicewicz (seans w Planetarium) oraz dr Waldemar Ogłoza (wykład)

Zapraszamy dotychczasowych słuchaczy UTW w Niepołomicach oraz wszystkich chętnych.