Spotkanie Noworoczne i Opłatek Stowarzyszenia

Jak co roku członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz zaproszeni Goście spotkali się na tradycyjnym Opłatku i spotkaniu Noworocznym w pięknej sali akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Niestety, zmieściło się tylko 120 osób, ale większej sali w Zamku nie ma. Tu wypada podziękować Pani  Barbarze Ptak –  Prezes Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” za bezpłatne użyczenie pomieszczeń zamkowych na nasze spotkanie.

Dopisali Goście na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice Panem Romanem Ptakiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Ciastoniem, księdzem Proboszczem, prałatem Stanisławem Miką oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z Bochni i Wieliczki:  Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na czele prezesem Stanisławem Kobielą oraz Klub Przyjaciół Wieliczki z Panią prezes Jadwigą Dudą. Po mszy św. odprawionej w Kościele parafialnym  w intencji członków naszego Stowarzyszenia gości w Zamku witała kapela „Wolanie”. Były krótkie okolicznościowe przemówienia i życzenia, łamanie się opłatkiem, poczęstunek oraz wspólne śpiewanie kolęd.