Nietypowy wykład Lecha Dyblika na UTW

W środę 8 maja słuchacze UTW oraz liczni goście wysłuchali filozoficznej opowieści Lecha Dyblika o walce z przeciwnościami losu i człowieczeństwie. Walce wygranej i opowiedzianej z dystansem do samego siebie. Opowieść była przeplatana anegdotami i nastrojowymi rosyjskimi dumkami i piosenkami m.in A. Galicza, J. Wizbora i W. Wysockiego.

Dziękujemy Panu Kajetanowi Konarzewskiemu, Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa za nieodpłatne  użyczenie sali koncertowej oraz Gminie Niepołomice i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za wsparcie finansowe imprezy.

                            

Foto – młodzieżowa grupa multimedialna przy Niepołomickim Domu Kultury