Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

W dniu 28 października 2021 w Izbie Regionalnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Główne punkty zebrania to sprawozdanie finansowe (jesteśmy „na plusie”) oraz merytoryczne. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że mimo pandemii covid-19 udało się zrealizować zaplanowane działania zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni na sali członkowie wniosek poparli i udzielili absolutorium.

Wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbyły się w trybie tajnym. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów. W tym samym dniu odbyły się pierwsze zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podczas których wybrano nowe władze.

W wyniku prowadzonych obrad Zarząd Stowarzyszenia  ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia       – Mieczysław Janusz Jagła
 2. Wiceprezes Zarządu                           – Maria Kania
 3. Wiceprezes Zarządu                           – Paweł Pawłowski
 4. Skarbnik                                               – Anna Magryś
 5. Sekretarz                                              – Jan Wojtal
 6. Członek Zarządu                                 – Kinga Gębala
 7. Członek Zarządu                                 – Piotr Kaszowski
 8. Członek Zarządu                                 – Jan Dąbroś
 9. Członek Zarządu                                 – Jan Sikorski
 10. Członek Zarządu                                 – Janina Węgrzyn
 11. Członek Zarządu                                 – Antoni Siwek

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodnicząca Komisji                 – Helena Osikowicz
 2. Członek Komisji                               – Janusz Biernat
 3. Członek Komisji                               – Stanisława Kozub