5-Lecie zespołu śpiewaczego „Niepołomiczanie”

W niedzielne popołudnie 23 października 2022 w sali akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach wystąpił dla licznie zgromadzonej publiczności Zespół Śpiewaczy o swojskiej nazwie „Niepołomiczanie”. W obecnej  formule Zespół został założony  5 lat temu spośród członków naszego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz słuchaczy UTW. Spotkanie w Zamku było uwieńczeniem pięcioletniej pracy Niepołomiczan, a więc pokazano nam to, co stanowiło najlepszy przegląd działalności zespołu z ostatnich lat. Wśród zaproszonych Gości obecny był Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ciastoń oraz V-ce Burmistrz Miasta i Gminy  Michał Hebda. Reżyserem widowiska był Janusz Rojek, który również akompaniował w zespole muzycznym wspólne z Mateuszem Laskiem i Andrzejem Pilchem.  Dziękujemy za piękny występ!