Spotkanie „Było wojsko w Niepołomicach…”

Tematem wrześniowego spotkania Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic była historia wojsk stacjonujących w Niepołomicach na przestrzeni lat, poczynając od czasów zaboru austriackiego. Głównym prelegentem był ppłk Paweł Kopytowski, współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Spotkanie odbyło się w Laboratorium Aktywności Społecznej przy ul. Bocheńskiej 26,  głównym organizatorem była Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach. Niebawem na You Tube ukaże się obszerne sprawozdanie z tego wydarzenia.